O nas

Jesteśmy aktywną organizacją non profit zrzeszającą wszystkie grupy wiekowe.

Chcemy jednoczyć pokolenia, zwiększać ich aktywność proponując i organizując różnorodne formy działalności.

Centrum Współpracy Międzypokoleniowej zostało powołane do:

  • wzmacniania współpracy międzypokoleniowej,
  • wspierania aktywności fizycznej członków stowarzyszenia,
  • aktywizacji społecznej i zawodowej członków.

Nasze cele statutowe pragniemy realizować przez:

  • spotkania, warsztaty i imprezy plenerowe,
  • zajęcia tematyczne, imprezy o charakterze kulturowym, edukacyjnym, profilaktycznym, ochrony zdrowia, integracyjnym i rozrywkowym,
  • spotkania w celu kultywowania regionalnej, polskiej i europejskiej kultury,
  • turnieje i imprezy o charakterze sportowym,
  • konkursy i akcje charytatywne.

Wierzymy, że udzielone przez Państwa wsparcie umożliwi zrealizowanie zamierzonych inicjatyw i będzie wkładem w rozwój i przyszłość naszych podopiecznych.

Zostań naszym darczyńcą

Centrum Współpracy Międzypokoleniowej

ul. Wielorybia 100, 85-435 Bydgoszcz

NIP 9671457441

REGON 522554540

Nr rachunku bankowego: 

Bank Santander 53 1090 1072 0000 0001 5148 2417

Wszelkie pytania można kierować również na adres mailowy stowarzyszenie.cwm@gmail.com