Gry i dobra zabawa Integracja międzypokoleniowa Konkurs Zapowiedź

Turniej Kostka Rubika

11 kwietnia, 2023

Zapraszamy na zawody dla pasjonatów układania kostki Rubika.

Turniej odbędzie się 20 kwietnia ( czwartek ) o godz. 14.00

Zawody w kategorii: 2×2, 3×3, 3×3 jedną ręką, Piramidka.

Zapisy na email, telefonicznie lub osobiście w Klubie “Przystań Zrzeszeni”.

Serdecznie zapraszamy.

Regulamin Turnieju układania kostki Rubika

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Współpracy Międzypokoleniowej

2. Konkurs odbędzie się w Klubie Mieszkańca „Przystań Zrzeszeni” w dniu 20.04.2023 r. o godzinie 14:00

3. Czas trwania konkursu zależny jest od ilości startujących zawodników

4. Zawodnicy muszą dostarczyć swoje własne kostki w dniu zawodów

5. W zależności od ilości zgłoszonych uczestników organizatorzy mogą przeprowadzić eliminacje do głównej części konkursu. Wówczas każdy zawodnik wykonuje 5 ułożeń jedno po drugim. Kolejność udziału w eliminacjach będzie losowana przed jego rozpoczęciem. O wyniku decyduje średnia z czasów pięciu ułożeń.

6. Do finału konkursu może zakwalifikować się najwyżej 4 uczestników. W rundzie finałowej zawodnicy wykonują 5 ułożeń jedno po drugim. Będą dwie pary grające ze sobą. Dwóch z najlepszymi wynikami i dwóch ze słabszymi wynikami. O wyniku decyduje średnia arytmetyczna czasu z pięć ułożeń, przy czym nie bierze się pod uwagę najgorszego i najlepszego czasu ułożenia.

7. Zawodnik może obejrzeć kostkę przez 15 sekund przed rozpoczęciem ułożenia

8. Limitem czasowym na ułożenie kostki są 3 minuty. Po przekroczeniu tego czasu następuje dyskwalifikacja ułożenia

9. Jeżeli uszkodzenie kostki zdarzy się podczas ułożenia, zawodnik może naprawić uszkodzenie i kontynuować ułożenie. Czas naprawy jest wliczany do czasu ułożenia kostki.

10. Żadna naprawa kostki nie może dać zawodnikowi korzyści w układaniu. Jeżeli po naprawie kostki nie da się ułożyć, ponieważ jeden róg jest obrócony, zawodnik może obrócić ten róg bez rozbierania kostki.

11. Po zakończonym ułożeniu zawodnik nie może dotykać kostki, w przeciwnym razie przyznawana jest kara pięciu sekund doliczana do czasu danego ułożenia.

12. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu następuje usunięcie zawodnika z listy startujących uczniów.

Nasze podobne wydarzenia poniżej ..